پذیرش و چاپ مقاله

پذیرش و چاپ مقاله برای آنهایی خوب است که مقاله فارسی یا انگلیسی خود را تهیه و یا تالیف کرده اند. حال بدنبال اکسپت یا پذیرش گرفتن مقاله خود در مجلات جی سی آر و یا نشریات معتبر آی اس آی دیگر هستند. پذیرش و چاپ مقاله در مجلات مختلف متفاوت می باشد که در زیر به مجلات معتبر اشاره خواهم کرد.

پذیرش و چاپ مقاله  JCR

چاپ مقاله JCR برای آنهایی خوب است که مقاله فارسی یا انگلیسی جی سی آر خود را تهیه و یا تالیف کرده اند. حال بدنبال اکسپت یا پذیرش گرفتن مقاله خود در مجلات جی سی آر و یا نشریات معتبر دیگر هستند.به منظور پذیرش تضمینی در نشریات JCR بهتر است از خدمات موسسه سفیر برای ارتقاء کیفیت مقاله خود استفاده نمایید. خدمات تضمینی حروفچینی مقاله و صفحه بندی مقاله شانس شما را در پذیرش نهایی مقاله جی سی آر افزایش می دهد. نشریات JCR به اصول مقاله نویسی بسیار اهمیت می دهند و از اکسپت مقاله جی سی آر با کیفیت پایین خودداری می کنند.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش و چاپ مقاله JCR خود را با خیال راحت به ما بسپارید. بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش مقاله دکتری و چاپ مقاله JCR خود را با خیال راحت به ما بسپارید. جهت پذیرش مقاله در مجلات خارجی کافیست به کارشناسان خبره ما اعتماد کنید.

پذیرش و چاپ مقاله جی سی آر

پذیرش و چاپ مقاله جی سی آر

مؤسسه‌ی علمی پژوهشی سفیر مقاله‌ی شما را تا اکسپت نهایی و چاپ پیگیری خواهد کرد و مکاتبه‌های مرتبط با ارسال مقاله و پاسخ به داوران و ویراستاران مجله‌ ی مورد نظر شما را انجام خواهد داد.

پذیرش و چاپ مقاله ISI

اکسپت و انتشار مقاله ISI یکی دیگر از خدمات موسسه علمی و پژوهشی سفیر می باشد. این خدمات برای دانشجویانی مفید می باشد که مقاله فارسی یا انگلیسی خود را تهیه و  تالیف کرده اند. ممکن است شما در حال آماده سازی و یا بروزرسانی مقاله ISI  خود زمان و حوصله کافی و تخصص لازم را نداشته باشید. بنابراین از کارشناسان ما جهت حروف چینی و صفحه آرایی مقاله استفاده نمایید. جهت سابمیت مقاله آی اس آی  و یا ثبت مقاله جی سی آر و همچنین پیگیری مراحل پذیرش مقاله در مجلات ISI از این خدمات استفاده نمایید.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش مقاله دکتری و چاپ مقاله ISI خود را با خیال راحت به ما بسپارید. جهت پذیرش مقاله در مجلات خارجی کافیست به کارشناسان خبره ما اعتماد کنید.

پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی

اکسپت و انتشار مقاله علمی پژوهشی برای آن دسته از افرادی می باشد که مقاله خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تالیف کرده اند یا در حال آماده سازی و یا بروزرسانی مقاله علمی پژوهشی  خود هستند اما زمان و حوصله کافی و تخصص لازم جهت چاپ مقاله علمی پژوهشی و حروف چینی و صفحه آرایی مقاله جهت سابمیت مقاله و پیگیری مراحل پذیرش مقاله در نشریات علمی پژوهشی را ندارند بسیار مناسب می باشد.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی خود را با خیال راحت به ما بسپارید.

مؤسسه‌ی علمی پژوهشی سفیر مقاله‌ی شما را تا اکسپت نهایی و چاپ پیگیری خواهد کرد و مکاتبه‌های مرتبط با ارسال مقاله و پاسخ به داوران و ویراستاران مجله‌ ی مورد نظر شما را انجام خواهد داد.

پذیرش و چاپ مقاله همایشی و کنفرانسی

اکسپت و انتشار مقاله همایشی و کنفرانسی برای آن دسته از افرادی می باشد که مقاله خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تالیف کرده اند یا در حال آماده سازی و یا بروزرسانی مقاله همایشی و کنفرانسی خود هستند اما زمان و حوصله کافی و تخصص لازم جهت حروف چینی و صفحه آرایی مقاله جهت سابمیت مقاله و پیگیری مراحل چاپ مقاله کنفرانسی در مجلات ISI  را ندارند بسیار مناسب می باشد.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش مقاله دکتری و چاپ مقاله  خود را با خیال راحت به ما بسپارید. جهت پذیرش مقاله در همایش ها و کنفرانس ها کافیست به کارشناسان خبره ما اعتماد کنید.

مؤسسه‌ی علمی پژوهشی سفیر مقاله‌ی شما را تا اکسپت نهایی و چاپ مقاله کنفرانسی در مجلات ISI پیگیری خواهد کرد و مکاتبه‌های مرتبط با ارسال مقاله و پاسخ به داوران و ویراستاران مجله‌ ی مورد نظر شما را انجام خواهد داد.

به منظور استعلام هزینه چاپ مقالات کنفرانسی لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. شما می توانید با کمترین هزینه به چاپ مقالات کنفرانس در مجلات ISI بپردازید.

پذیرش و چاپ مقاله SCOPUS

اکسپت و انتشار مقاله SCOPUS برای آن دسته از افرادی می باشد که مقاله خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تالیف کرده اند یا در حال آماده سازی و یا بروزرسانی مقاله SCOPUS  خود هستند اما زمان و حوصله کافی و تخصص لازم جهت حروف چینی و صفحه آرایی مقاله جهت سابمیت مقاله و پیگیری مراحل پذیرش مقاله در مجلات خارجی SCOPUS را ندارند بسیار مناسب می باشد.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید اکسپت و انتشار مقاله SCOPUS خود را با خیال راحت به ما بسپارید. بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش مقاله دکتری و چاپ مقاله SCOPUS خود را با خیال راحت به ما بسپارید. جهت پذیرش مقاله در مجلات خارجی کافیست به کارشناسان خبره ما اعتماد کنید.

مؤسسه‌ی علمی پژوهشی سفیر مقاله‌ی شما را تا اکسپت نهایی و چاپ پیگیری خواهد کرد و مکاتبه‌های مرتبط با ارسال مقاله و پاسخ به داوران و ویراستاران مجله‌ ی مورد نظر شما را انجام خواهد داد.

پذیرش و چاپ مقاله PUBMED

اکسپت و انتشار مقاله PUBMED برای آن دسته از افرادی می باشد که مقاله خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تالیف کرده اند یا در حال آماده سازی و یا بروزرسانی مقاله PUBMED  خود هستند اما زمان و حوصله کافی و تخصص لازم جهت حروف چینی و صفحه آرایی مقاله جهت سابمیت مقاله و پیگیری مراحل پذیرش مقاله در مجلات خارجی PUBMED را ندارند بسیار مناسب می باشد.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید اکسپت و انتشار مقاله PUBMED خود را با خیال راحت به ما بسپارید. بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش مقاله دکتری و انتشار مقاله PUBMED خود را با خیال راحت به ما بسپارید. جهت پذیرش مقاله در مجلات خارجی کافیست به کارشناسان خبره ما اعتماد کنید.

مؤسسه‌ی علمی پژوهشی سفیر مقاله‌ی شما را تا اکسپت نهایی و چاپ پیگیری خواهد کرد و مکاتبه‌های مرتبط با ارسال مقاله و پاسخ به داوران و ویراستاران مجله‌ ی مورد نظر شما را انجام خواهد داد.

پذیرش و چاپ مقاله WOS

اکسپت و انتشار مقاله WOS برای آن دسته از افرادی می باشد که مقاله خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تالیف کرده اند یا در حال آماده سازی و یا بروزرسانی مقاله WOS  خود هستند اما زمان و حوصله کافی و تخصص لازم جهت حروف چینی و صفحه آرایی مقاله جهت سابمیت مقاله و پیگیری مراحل اکسپت و انتشار در مجلات خارجی WOS را ندارند بسیار مناسب می باشد.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش مقاله دکتری و اکسپت و انتشار WOS خود را با خیال راحت به ما بسپارید. جهت پذیرش مقاله در مجلات خارجی کافیست به کارشناسان خبره ما اعتماد کنید.

مؤسسه‌ی علمی پژوهشی سفیر مقاله‌ی شما را تا اکسپت نهایی و چاپ پیگیری خواهد کرد و مکاتبه‌های مرتبط با ارسال مقاله و پاسخ به داوران و ویراستاران مجله‌ ی مورد نظر شما را انجام خواهد داد.

پذیرش و چاپ مقاله ISC

اکسپت و انتشار مقاله ISC برای آن دسته از افرادی می باشد که مقاله خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تالیف کرده اند یا در حال آماده سازی و یا بروزرسانی مقاله ISC  خود هستند اما زمان و حوصله کافی و تخصص لازم جهت حروف چینی و صفحه آرایی مقاله جهت سابمیت مقاله و پیگیری مراحل پذیرش مقاله در مجلات خارجی ISC را ندارند بسیار مناسب می باشد.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید اکسپت و انتشار مقاله ISC خود را با خیال راحت به ما بسپارید. بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش مقاله دکتری و چاپ مقاله ISC خود را با خیال راحت به ما بسپارید. جهت پذیرش مقاله در مجلات خارجی کافیست به کارشناسان خبره ما اعتماد کنید.

مؤسسه‌ی علمی پژوهشی سفیر مقاله‌ی شما را تا اکسپت نهایی و چاپ پیگیری خواهد کرد و مکاتبه‌های مرتبط با ارسال مقاله و پاسخ به داوران و ویراستاران مجله‌ ی مورد نظر شما را انجام خواهد داد.

پذیرش و چاپ مقاله همایشی و کنفرانسی

اکسپت و انتشار مقاله همایشی و کنفرانسی برای آن دسته از افرادی می باشد که مقاله خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تالیف کرده اند یا در حال آماده سازی و یا بروزرسانی مقاله همایشی و کنفرانسی خود هستند اما زمان و حوصله کافی و تخصص لازم جهت حروف چینی و صفحه آرایی مقاله جهت سابمیت مقاله و پیگیری مراحل چاپ مقاله کنفرانسی در مجلات ISI  را ندارند بسیار مناسب می باشد.

بنابراین دیگر نگران نباشید چرا که می توانید پذیرش مقاله دکتری و چاپ مقاله  خود را با خیال راحت به ما بسپارید. جهت پذیرش مقاله در همایش ها و کنفرانس ها کافیست به کارشناسان خبره ما اعتماد کنید.

مؤسسه‌ی علمی پژوهشی سفیر مقاله‌ی شما را تا اکسپت نهایی و چاپ مقاله کنفرانسی در مجلات ISI پیگیری خواهد کرد و مکاتبه‌های مرتبط با ارسال مقاله و پاسخ به داوران و ویراستاران مجله‌ ی مورد نظر شما را انجام خواهد داد.

به منظور استعلام هزینه چاپ مقالات کنفرانسی لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. شما می توانید با کمترین هزینه به چاپ مقالات کنفرانس در مجلات ISI بپردازید.

فهرست